Termometer på två sätt

Att veta temperaturen är bra och olika sätt har använts ganska länge. Tänkte visa två sätt här. Det första sättet är det enklaste och billigaste.

Köp och skruva upp. Pris 29:- på tex Kjell & Co.

Jag har valt ett annat sätt i exempel två. Temperaturen kommer då att visas på din Magic Mirror 2. (se mitt förra inlägg)Samt att man får massor av mer saker med Grafana.

För att få det att fungera behöver du tre raspberrys: (eller ialla fall har jag det. Tror i teorin att en hade fungerat med en. Just influxdb skriver ganska intensivt och jag har fått för mig att detta kan påverka minneskortets livstid)

Rapbeberry PI #1 – Kör Magic Mirror 2

Raspberry PI #2 – Kör Home Assistant

Raspberry PI #3. Kör Influxdb samt Grafana

Man behöver även en Aeotec Senor 6. Denna är kopplad på #2 som en Z-wave enhet. Samt en z wave controller kopplad till RP#2. Tex den här.

Jag förutsätter här att du har en Magic Mirror klar hängande på väggen samt att du har installerat home assistant på en dator. Och att denna har sensorn kopplad till sig. Nu precis har det släppts en ny version av Home Assistant som är ännu enklare så det bör vara ganska enkelt att få igång detta. Den heter hass.io. Om du inte sett detta innan eller vet vad det är så är det precis vad det låter som. Ett system för att automatisera och hålla koll på IOT grejer i hemmet. Det kan se ut så här och sensor rappoterar tex temperatur, luftfuktighet, UV strålning och annat.

Nu använder vi RP#3 för att installera Grafana samt Influxdb. Grafana stöds egentligen inte på ARM men det finns en inofficiell version. Ladda ner denna här. https://github.com/fg2it/grafana-on-raspberry. Ladda ner med wget.

Installera sen med:

sudo dpkg -i grafana*

Starta den med automatik: (starta sedan om för att se om det fungerar)

sudo systemctl enable grafana-server.service

Du skall nu kunna gå till http://ipadress:3000

Nästa del är att installera Influxdb.

sudo apt-get install apt-transport-https
curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add - source /etc/os-release
echo "deb https://repos.influxdata.com/debian jessie stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb

Testa sen med http://yourip:8086 att du får en no reply.

Nu skall man editera configfilen i home assistant för att skicka alla data till influxdb servern. Detta gör man som nedan. Använd din ip.

Home asstantconfig

influxdb:
  host: 192.168.0.1
  database: home

Logga nu in i grafana och gå till data sources. Efterssom Grafana och Influxdb finns på samma dator så skall det se ut som nedan. Tryck ok och se till att du får ett ok och att det fungerar.

Om så är fallet kan man testa att lägga till en graf eller singlestat. Det bör dyka upp lite värden om allt har blivit rätt. Skapa nu en dashboard som tex heter mirror och lägg till de singlestat sakerna du vill ha. Som default blir grafanas bakgrund inte helt svart och det kan se konstigt ut på spegeln. Börja med att välja transparent som en option när du lägger till en ny.

Man kan även fulhacka css filerna som grafana använder så det blir helt svart. Gör detta så här: (den ersätter allt med svart)

cd /usr/share/grafana/public/css
find . -type f -exec sed -i.bak "s/141414/000000/g" {} \;

Ett annat problem är att Grafana kräver ett login. Detta blir ett problem och man behöver då ändra detta.

Editera /etc/grafana/grafana.ini

[auth.anonymous]
enabled = true
org_name = skrivdinorghär
org_role = Viewer

Gå sen till Grafana’s GUI – Profile settings och sätt “Name” field samma som “org_name” värdet. Graferna kommer synas för alla men för att ändra måste du logga in.

Nu är det nästan klart. Det sista är att ladda ner MMM-GrafanaGauges och/eller MMM-GrafanaChart

Detta sker på samma sätt som du lägger in moduler på din Magic Mirror 2. Dvs:

cd ~/MagicMirror/modules
git clone https://github.com/SvenSommer/MMM-GrafanaChart

På respektive sida finns en beskrivning hur konfigen skall se ut. Och du kan nu visa vad du vill från Home Assistant på spegeln via Grafana. Och resultatet ser ut så här:

När detta väl är på plats kan man länka Grafana till andra datakällor med. Eller använda Grafana för att visa grafer över saker i ens hem.