Magic Mirror, Home Assistant och Alexa

För er som använder Home Assistant kan det vara kul att få in spegeln här för att i sin tur kunna styra sin spegel via Alexa. Jag har skrivit om detta innan men här är lite mer detaljerad info. Just dölja alla moduler med curl kunde jag inte hitta dokumentation om på andra ställen. För att detta skall fungera krävs att man har:

 • En spegel med modulen MMM-Remote
 • En Amazon Echo plus
 • Home Assistant med cloud (eller liknande)

Börja med att sätta upp något i configuration.yaml

Jag använder command line. Tänk på att vitlista din ip adress för att kunna komma åt MMM-remote från HA. Vad gör då dessa?

Den första styr monitorn med av och på

Den andra är inte helt logisk men startar om hela Raspberryn eller Magic Mirror

Den tredje visar eller döljer alla moduler

Och den fjärde visar eller döljer Eyecandy

########################################
###     MIRROR SWITCH      ###
########################################


 - platform: command_line
  switches:
   magic_mirror_monitor:
    command_on: "/usr/bin/curl -X GET http://192.168.0.XX:8080/remote?action=MONITORON"
    command_off: "/usr/bin/curl -X GET http://192.168.0.XX:8080/remote?action=MONITOROFF"
    friendly_name: MagicMirrorMonitor

 - platform: command_line
  switches:
   magic_mirror_rpi:
    command_on: "/usr/bin/curl -X GET http://192.168.0.XX:8080/remote?action=REBOOT"
    command_off: "/usr/bin/curl -X GET http://192.168.0.XX:8080/remote?action=RESTART"
    friendly_name: MagicMirrorRPI

    
 - platform: command_line
  switches:
   magic_mirror_allmodules:
    command_on: /usr/bin/curl -O "http://192.168.0.XX:8080/remote?action=SHOW&module=module_2_clock" -O "http://192.168.0.77:8090/remote?action=SHOW&module=module_3_MMM-Skolmaten" -O "http://192.168.0.77:8090/remote?action=SHOW&module=module_4_calendar" -O "http://192.168.0.77:8090/remote?action=SHOW&module=module_5_calendar" -O "http://192.168.0.77:8090/remote?action=SHOW&module=module_6_calendar" -O "http://192.168.0.77:8090/remote?action=SHOW&module=module_7_currentweather" -O "http://192.168.0.77:8090/remote?action=SHOW&module=module_8_weatherforecast" 
    command_off: /usr/bin/curl -O "http://192.168.0.XX:8080/remote?action=HIDE&module=module_2_clock" -O "http://192.168.0.77:8090/remote?action=HIDE&module=module_3_MMM-Skolmaten" -O "http://192.168.0.77:8090/remote?action=HIDE&module=module_4_calendar" -O "http://192.168.0.77:8090/remote?action=HIDE&module=module_5_calendar" -O "http://192.168.0.77:8090/remote?action=HIDE&module=module_6_calendar" -O "http://192.168.0.77:8090/remote?action=HIDE&module=module_7_currentweather" -O "http://192.168.0.77:8090/remote?action=HIDE&module=module_8_weatherforecast" -O "http://192.168.0.77:8090/remote?action=HIDE&module=module_10_MMM-EyeCandy"
    friendly_name: Mirror all modules
    
 - platform: command_line
  switches:
   magic_mirror_eyecandy:
    command_on: /usr/bin/curl -O "http://192.168.0.XX:8080/remote?action=SHOW&module=module_10_MMM-EyeCandy"
    command_off: /usr/bin/curl -O "http://192.168.0.XX:8080/remote?action=HIDE&module=module_10_MMM-EyeCandy"
    friendly_name: Mirror Eyecandy

Det kan vara vettigt att inte skjuta ut alla sina entities till Alexa. Detta kan man styra så här i configuration.yaml. Den kommer bara via switches och light i Alexa nu.

cloud:
 alexa:
  filter:
   include_domains:
    - switch
    - light

Sen skapar man som nedan i groups.yaml

magicmirror:
 name: MagicMirror
 view: yes
 icon: mdi:monitor
 entities:
 - switch.magic_mirror_module1
 - switch.magic_mirror_allmodules
 - switch.magic_mirror_eyecandy

Detta gör att jag samlar alla spegelrelaterade saker i en flik. Som nedan.

Nu kan du styra spegeln via HA. Testa så att detta fungerar.

Nästa steg är att öppna Alexa appen. Lägg till Home Assistant skill. Och gör en discovery. Förhoppningsvis skall den hitta ett gäng saker här. Som i bilden nedan.

Gå sen till Routines och skapa en ny. Kanske,

Alexa, Hide all modules on my magic mirror

Och välj smarthome och de enheter du vill styra.