Home Assistant backup med Syncthing

Jag visade i ett annat inlägg hur du sätter upp Docker och Docker Compose för att köra Home Assistant. Kanske noterade du att vi la till en container som hette Syncthing. Denna gör att den plockar valda mappar för att synkronisera till andra Syncthing enheter. Jag var själv inte riktigt med hur detta skulle konfigureras så jag tänkte dela med mig om hur jag satt upp detta. Jag har valt att spegla min config till min Synology NAS.

Börja med att gå till: dinipadress:8384

Du kommer nu se att du har Syncthing igång. Om du tittar på filen docker-compose.yaml som du använt för att sätta upp alla containers så ser du att du har en del volymer. nedan är hass-config mappat mot /sync. Denna sökväg är den du skall använda sedan.

 syncthing:
  container_name: hass-sync
  restart: unless-stopped
  image: linuxserver/syncthing
  volumes:
   - /srv/docker/syncthing:/config
   - /srv/docker/hass-config:/sync
   - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
  network_mode: host
  environment:
   - PGID=0
   - PUID=0

Innan vi gör detta sätter vi upp syncthing på Synologyn. Detta är ingen officiell app utan du behöver lägga till community appar för att hitta denna. När du hittat den installera. Öppna sedan denna på samma sätt som ovan.

Som standard är syncmappen typ /volume1/@appdata/var (eller liknande, minns inte detta rakt av) vilken är en dålig sökväg då du inte kommer åt den. Du behöver istället skapa en ny delad mapp. Gå till file station och skapa en ny delad mapp. Tryck nästa ett par gånger. Viktigt är sen att välja rätt användare. Du hittar denna under “system internal user” och den är sc-syncthing.

 

Gå tillbaka till din Syncthing på andra datorn. Välj “add device”. Koppla nu ihop med din NAS. Du kan behöva skriva in lite id och annat men de skall sen nysnas på båda instanserna.

Dags att lägga till mappen. På din server (HA) välj add folder som nedan. Sökvägen skall vara /sync. Det är mappen med alla configfiler. Växlar du nu över till din NAS så bör det efter ett litet tag dyka upp att den hittat en ny mapp. Välj att lägga till denna. Sökvägen här skall vara /volume1/syncthing. Annars hamnar den på det andra stället som vi visade i början. Eller vad du nu kallade mappen.

Det sista man bör göra är att exkludera några filer. Om du inte tar bort databasen kommer syncas hela tiden. Jag la till denna på båda ställerna. Kanske det behövdes då jag inte la till dem från början. Vilket antagligen du gjort nu med då. Exkludera dessa:

home-assistant_v2.db
home-assistant.log

Om du skall editera din Home Assistant config kan du nu alltså mappa upp den delade mappen på din NAS. Enklare än SFTP. Är du riktigt orolig över att förlora data kan du installera Syncthing på fler ställen. Som din dator.