firmware4

Och här ser jag på växelriktarens sida att min datalogger har senaste firmwaren